[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" X "
X (písmeno)
   -    odpovídá podobě kříže, proto je spojováno s Kristem a jeho ukřižováním; tento závěr navíc podtrhuje i řečtina, která desítku nazývá „chí“, což je v řeckém jazyce běžně používaná zkratka pro Kristus, proto snové písmeno X může být sice pádem ve vnějším hmotném světě, ale na druhou stranu obrovským vzestupem na poli duchovního snažení, které vrcholí mystickou smrtí*79
   -    někdy může být synonymem „velké neznámé“


Xantipa
   -    vyjadřuje negativní část ženské části psýché


Xenofobie
   -    viz strach


Xerox
   -    viz kopie, kopírovat


Xylofon
   -    symbolizuje touhu po harmonii zcela jednoduše vyjádřenou rytmickými zvuky
   -    poslech či provozování hudby jsou cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši
   -    další podrobnosti viz hudba

Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO