[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" Š "
Šachta
   -    důlní: jedna z mnoha možností sestupu do hlubších vrstev nevědomí
   -    výtahová: je synonymem porodní cesty, vodicí lano či řetěz ve výtahové šachtě je synonymem pupeční šňůry
   -    kanalizační: viz kanál
   -    větrací: objevuje se jako podvědomá vzpomínka na drama porodu; nejčastěji symbolizuje část dělohy; pokud jsou větrací šachty překryty ocelovými hroty či mřížemi, pak z anatomického pohledu představují ústí vejcovodu „kryté“ protáhlými výrůstky vlasatých a hlenotvorných buněk u vejcovodu a výstelkou na straně dělohy; více o tomto vnitřním pohledu na porodní vzpomínku v archetypu Bazální perinatální matrice
   -    odhalení snícího v šachtě (obraz je často doplněn vodou): velice častý obraz archetypu Bazální perinatální matrice; takový sen se snaží snícího provést složitým procesem podvědomých vzpomínek na předporodní a porodní zážitky, které formují vědomí každého člověka; teprve po zvládnutí emočních tlaků těchto zážitků může nerušeně pokračovat proces sebepoznávání
   -    odpadky či skládka v šachtě (nejčastěji ve výtahové): symbolický obraz biologického odpadu v porodním kanálu; více v archetypu Bazální perinatální matrice


Šachy
   -    symbolizují hledání řádu světa
   -    hrát: soustředění a pozornost je cestou z negativního myšlení; obraz potvrzuje intuitivní směřování snícího k duchovním principům
   -    šachové figurky: pokud jsou kompletní, jsou pro hledání řádu světa velice pozitivním symbolem
   -    mat: symbol ukončení nějakého procesu či období
   -    pat: značí prozatím bezvýchodnou situaci, nevědomí tímto obrazem snícímu radí, aby se vydal jinou cestou


Šakal
   -    jako každý tvor, který požírá mršiny, je lidem nepříjemný, neboť názorně ukazuje odvrácenou tvář života – smrt
   -    drzý a dotíravý šakal: může být předzvěstí setkání s člověkem podobných charakterových vlastností
   -    šakalí vytí: symbolizuje nebezpečně narůstající sexualitu v nitru snícího


Šála
   -    je pozitivním prvkem na cestě sebezdokonalování a vydatným pomocníkem při střetu s pokušením
   -    nejčastěji se ve snech objevuje spolu s čepicí a rukavicemi, pak rukavice chrání snícího při nebezpečných činech, čepice před nebezpečnými myšlenkami a šála před nebezpečnými emocemi
   -    na krku: je ochranou stávajících citů před vnějšími vlivy (nejčastěji před negativními emocemi)
   -    v ruce: napomáhá posilovat vůli snícího při kontrole pocitů a emocí
   -    zahazovat, ničit: snící se hloupě vzdává ochrany vyššími silami
   -    na krku duchovních personifikací (například prezident či mimozemšťan): udržuje čistotu duchovního vědomí před emocemi, jež by tuto personifikaci strhly na citovou rovinu prožívání


Šalba
   -    viz iluze, iluzornost


Šálek
   -    spolu s podšálkem (talířkem): symbolizuje partnerský vztah
   -    další podrobnosti viz hrnek


Šálit
   -    viz iluze, iluzornost


Šaman
   -    na poli nevědomí a snů je velice významným symbolem s plným rozšířením intuice*64
   -    negativních vlastností: původcem tohoto obrazu je vůdčí role ega, která může přerůst ve velice nebezpečnou personifikaci archetypu Stín
   -    pozitivních vlastností: je tajuplnou duchovní personifikací archetypu Moudrý stařec
   -    představuje souhrn životních zkušeností, které zahrnují denní vědomí i nevědomí, proto může šaman symbolizovat jednu z cest moudrosti do vědomí snícího (viz archetyp Moudrý stařec )
   -    provádí člověka rituálem (většinou cestou utrpení), aby urychlil jeho duchovní cestu; pokud snící dokáže vnitřně (citově a nikoliv intelektuálně) pochopit smysl rituálu, pak může i ve snu prožívat změněné stavy vědomí a získávat množství mimosmyslových informací; jedním z prvotních znaků při navozování změněných stavů vědomí je fosfenická forma*17
   -    je schopen provádět snícího nejbližšími oblastmi prožívání (sféry*33), nejčastěji změnou frekvence těla snícího (někdy je více, jindy méně patrná, a někdy ji snící ani nezaznamená); snící tak může navštívit nám nejbližší sféry – svět duchů a zemřelých, zvířecí svět (směrem dolů) nebo andělské světy (směrem nahoru); o tomto tématu obsáhle hovoří archetyp Témata zničení světa
   -    může být průvodcem člověka do nezapomenutelného světa therianthropů*22 a zvířecích duchů (další podrobnosti viz archetyp Témata zničení světa)


Šampaňské víno
   -    je prostředkem k oživení ducha, proto ve snech s šampaňským vínem často dochází k extázím, které buď končí v sexuálních obrazech, nebo v krásných citových zážitcích, a nebo přesouvají sen na duchovní rovinu


Šampion
   -    je maskou osobnosti bez vnitřního obsahu; člověk je často ponoukán egem, aby si nasadil lákavou masku šampiona (nejčastěji světového) slovy: „Jako světový šampion budeš dokonalý, slavný a všichni ti budou závidět.“ (jakmile člověk uvízne v podobném labyrintu masek různých osobností, měl by si neprodleně přečíst archetyp Poklad)


Šampionát
   -    ve sportu: patří na pudovou rovinu, neboť rytmika sportu má jednoznačný vztah k sexualitě; utkání o tituly a pocty patří do archetypu Poklad a jsou mnohdy splněným přáním minulosti (hlavně u bývalých sportovců a u sportovních fanoušků); další podrobnosti viz sport, sportovní


Šampon
   -    vztahuje se k osobnosti a hlavně k sexualitě (vlasy); používání šamponu ve snech podporuje růst vyumělkované osobnosti na úkor skutečné individuality (rozdíl mezi individualitou a osobností viz archetypy Persona a Individualita)


Šanson
   -    viz píseň


Šašek
   -    jakmile člověk uvidí život očima šaška jako něco nevážného a hravého, spadne z něj všechen strach, ať už ze života nebo ze smrti, a právě proto může spatřit pravdu a moudrost skrytou za závojem vážného světa
   -    může humornou satirou dát snícímu návod, jak se vymanit z falešné morálky, okovů světa i z vlastní vážnosti
   -    snící v oblečení šaška vystoupí z vážného života, aby následně v parodii světa, falešné morálky a vztahů v něm, přestože je mu často ubližováno, přestože se přátelé staví proti němu, nalezl štěstí v jednotě vlastního vnitřního světa
   -    ve vyšším smyslu se za převlekem šaška skrývá soucit s šíleným světem a následně v dokonalé indiferenci i poznání


Šátek
   -    na krku: nese stejný význam jako viz šála
   -    na hlavě: má stejný význam jako viz čepice
   -    na těle (nejčastěji na ramenou): má stejný význam jako viz oblečení
   -    jako obvaz: má stejný význam jako viz obvaz
   -    výkladu snu se šátkem může napovědět jeho barva či případné vzory


Šatnář, šatnářka
   -    jsou v nevědomí a ve snech negativními personifikacemi, neboť symbolizují člověka, který příliš intenzivně pečuje o osobnost a ego


Šatník
   -    viz skříň


Šaty
   -    kartáčovat, čistit: snaha očistit osobnost v očích druhých lidí i sebe samého
   -    brát míru na šaty (vidět i sám provádět): vyjadřuje touhu odhalit význam a velikost ega a jeho sílu působení; navíc měření částí lidského těla v sobě nese vždy pudovou podstatu, přičemž měření údů a vystouplých částí má falický charakter, otvory a prohlubně mají vztah k ženských pohlavním orgánům; za takovým měřením se vždy skrývá sexualita a touha po pohlavním spojení
   -    další podrobnosti viz velice obsažný symbol oblečení


Šavle
   -    představuje čest, ale i touhu po moci a možnosti ji naplnit
   -    další podrobnosti dosti podobné jako viz meč


Šedá
   -    je synonymem nevýraznosti či deprese


Šediny
   -    nejčastěji jsou znakem oslabené sexuality, kterou vlasy symbolizují


Šéf
   -    stavby: symbolizuje aktivní prvek vůle snícího, která má moc měnit osobnost, životní náhled na svět i na sebe samého
   -    být šéfem stanového tábora, svobodárny, ubytovny: záležitosti ohledně nalezení vlastní skutečné individuality máte pevně ve svých rukou a svou aktivitou dosáhnete v brzké době významného vnitřního úspěchu
   -    být šéfem v továrně, mít dokonalý přehled o dění v továrně: snící má vědomí pod kontrolou a je schopen rozumět obrazům vyvstávajícím z nitra
   -    další podrobnosti viz ředitel


Šejdíř
   -    viz podvod, podvodnice, podvodník


Šejkr
   -    prázdný nebo s nealkoholickým obsahem: symbolizuje schopnost „míchat“ různé city k různým lidem a z různých pohledů
   -    míchající alkoholický nápoj: viz alkohol (vyjma vína)


Šek
   -    viz peníze a viz cenné papíry


Šelma
   -    představuje živočišné sklony, kterých by se měl člověk v zájmu nalezení citové podstaty lidství zbavit, proto je kladné, když je šelma mrtvá, nebo ještě lepší, když ji snící plně ovládá (jako kníže Bruncvík*43 svého lva)
   -    stojící proti jelenu: viz jelen
   -    další podrobnosti viz jednotlivé šelmy


Šenkýř
   -    má prakticky shodný význam jako viz číšník


Šepot
   -    našeptávání svědomí nebo naopak zrádný pokušitel
   -    špatně rozeznatelný: nejasná komunikace s obsahy nevědomí
   -    vycházející z nitra: při aktivní práci s obsahy nevědomí (se sny) se po čase vynoří bohatý fenomén vnitřního hlasu, který je jedním z průvodních jevů archetypu Moudrý stařec , avšak slepě věřit tomuto hlasu jen proto, že pochází z vlastního nitra, je nebezpečné, neboť vnitřní hlas může používat i zlo archetypu Stín a našeptávat snícímu negativní jednání, proto je nutné vnitřní hlas vždy prověřit logikou


Šereda
   -    viz ošklivá, ošklivé, ošklivý


Šerif
   -    má shodný význam jako viz policie


Šermování
   -    je předzvěstí konfliktů a někdy i nevybíravých útoků v denním vědomí snícího, zejména, když se šermování přímo účastní a když jsou místo klasických zbraní používány klacky, hole či tyče
   -    zbraněmi: představuje čest, ale i touhu po moci a možnosti ji naplnit


Šero
   -    stmívání charakterizuje duši, v níž méně světla odpovídá menšímu množství citové a duchovní náplně mysli, naopak přechod noci v den symbolizuje probuzení citové či duchovní složky psýché


Šeřík
   -    symbol smyslné lásky
   -    květ šeříku: falický symbol


Šest
   -    viz číslo


Šestinedělí
   -    prožívat (zejména ve snech žen): velice kladný sen, ačkoliv snové obrazy s šestinedělím mohou být i bolestivé a nepříjemné, neboť s krví odtéká ego a hnis, který symbolizuje nastartovaný ozdravný proces v mysli snící ženy
   -    vidět ženu v šestinedělí (ve snech mužů i žen): pokud s ženou v šestinedělí soucítíme, pak jsme na nejlepší cestě k poznání


Šesticípá hvězda
   -    viz hvězda


Šetřit
   -    peníze, finanční prostředky: viz spoření


Šev
   -    viz švy


Šibenice
   -    oprátka na šibenici: symbolizuje zničující sexuální a citovou vazbu hraničící s absolutním poddanstvím, proto může již při pouhém pohledu na oprátku dojít k nečekanému sexuálnímu vzrušení a u mužů k samovolnému výronu semene (poluce), přestože ve snu není žádný jiný erotický obraz; další podrobnosti viz oprátka
   -    další podrobnosti viz oběsit, oběšení


Šicí stroj
   -    má vztah k touze po pohlavním styku
   -    neustále se opakující pohyb jehly šicího stroje vyjadřuje neutuchající touhu po pohlavním styku (věčný princip soulože), neustále se otáčející soukolí či převody symbolizují nepřetržitý koloběh znovuvtělování*75
   -    elektrický: podstatně zesiluje sexuální význam symbolu
   -    rozbitý: symbolizuje nechuť či neschopnost k pohlavnímu styku a kopulaci
   -    vyhodit, darovat, zbavit se ho: významný sen na cestě k citové a duchovní rovině, neboť tímto snem člověk na dlouhou dobu opouští pudovou rovinu prožívání (v případě celibátu snícího dokonce navždy)


Šicí potřeby
   -    viz jehla, viz nit, viz náprstek


Šidit
   -    viz podvod, podvodnice, podvodník


Šídlo
   -    ševcovský nástroj: velice silný falický symbol


Šikanovat
   -    nevědomí často řeší problematiku podřízenosti a nadřízenosti, aby se snící v roli podřízeného před nikým neponižoval, a zase naopak v roli nadřízeného aby se nad nikoho nepovyšoval
   -    druhé: je velice negativní obraz duše snícího, neboť šikanováním se člověk nevědomě přiznává ke komplexu méněcennosti, který je nejčastěji způsoben nevyrovnaností mezi mužským a ženským aspektem ve vlastním nitru; šikanující zaslepen nenávistí ponižuje právě ty pozitivní vlastnosti, které jej převyšují, a neuvědomuje si, že jednou bude muset za svá přestoupení přesně podle karmického zákona*34 obrácenou rolí zaplatit
   -    být šikanován: nevědomí tímto obrazem snícího učí trpělivě, bez výhrad a odporu, s odpuštěním a soucitem přijmout šikanu; jakmile snící se soucitem v srdci šikanu přijme, intuitivně pochopí karmické souvislosti i zapomenutou vinu (přesně podle karmického zákona*34)
   -    cílem duchovního člověka by měl být indiferentní přístup spojený se soucitem, a to jak s šikanovanými, tak i s těmi, kteří šikanu na druhých provádějí; jakmile se soucit stane součástí vědomého (v denním vědomí) i podvědomého myšlení (ve snech), rozpozná člověk nekonečnou moc karmy*26 nad činy lidstva, rozpozná v chování druhých vinou prodchnuté myšlenky a oblečen do šatu nevinnosti pocítí úlevu od vtíravých obrazů šikanování, ponižování, povyšování, viny a trestu


Šílenci
   -    představují bezohledné personifikace lidí zahleděných do svých fikcí a představ, čímž snícímu zdůrazňují jeho vlastní nedostatky, které by měl pochopit a následně odpuštěním a soucitem odstranit


Šimpanz
   -    viz opice


Šindel
   -    na střeše: je nedostatečnou ochranou mysli snícího před průnikem pudových obsahů do vědomí snícího; nebezpečí, že sexualita zastíní city i rozumové uvažování
   -    další podrobnosti viz dřevo


Šíp
   -    luk či kuše je nástrojem osudu, pomocí něhož k lidem přilétávají alegorie jednotlivých ran osudu (šípy), jež ovšem nejsou nahodilé, ale jsou přesnou „kopií“ našich minulých činů, vždy podle karmického zákona*34
   -    střílet šípy na lidi: negativní obraz, neboť snící svými činy násilně a vždy negativně ovlivňuje osudy lidí kolem sebe a zároveň ovlivňuje jejich i svou karmu*26, aniž by si uvědomil, že jednou bude muset nést za své činy bolestné následky (pozitivní ovlivňování osudů druhých lidí se v nevědomí ukazuje zcela odlišně)
   -    vystřelený šíp: osudové setkání (často partnerské), nebo rána osudu, pak už jen záleží, kam a jak bolestně člověka zasáhne
   -    snící je zasažen šípem: symbolické vyjádření budoucí smrti někoho z blízkých (většinou do devíti měsíců)
   -    vystřelené šípy snící střílí zpět: v podvědomí snícího je zakódován vzorec konání: „Oko za oko, zub za zub“; bylo by dobré zamyslet se nad zhoubnými následky těchto postojů a ve svém nitru nalézat odpuštění


Šipka
   -    jako ukazatel směru: slouží k drobným korekcím životní cesty, je třeba si pozorně všímat obsahu cedulí a směru šipek, protože tak nám nevědomí přímým způsobem předává rady a doporučení
   -    vylétávající z foukačky (zbraň domorodců): zatímco foukačka symbolizuje falus, šipka je synonymem ejakulace
   -    házená rukou do terče: je jednoznačně falický symbol jak tvarem, tak i průnikem do nitra terče
   -    letadlo z papíru: myšlenky zabarvené pudovou podstatou papíru
   -    skok člověka do vody: symbolizuje odvahu vrhnout se do citového prostředí, jehož kvalita je odvozena od čistoty vody


Šípková růže
   -    je hraniční rostlinou mezi světem citovým a duchovním


Šípková Růženka
   -    pohádková postava vede muže k poznání duchovní animy, když si nejprve musí proklestit cestu trním, což vyjadřuje snahu vykořenit z vlastního prožívání pudovou a sexuální podstatu sebe samého (trní) i citová vzplanutí (květy mezi trním), aby oproštěn od pudů a citů mohl objevit vlastní duchovní animu


Šípek
   -    symbolizuje dospělost citového člověka a možnost častěji vstupovat do duchovního světa


Širák
   -    viz klobouk


Širočina
   -    viz sekera


Šiška
   -    význam osciluje mezi falickým symbolem uzavřené šišky a semenem dávajícím nový život u otevřené šišky


Šití
   -    zcela jednoznačná alegorie pohlavního styku
   -    navlékat nit do jehly: navazování sexuálně motivovaných vztahů, přičemž nit symbolizuje slabší sexuální a citové vazby, jejichž charakter nám může napovědět barva nitě (viz barva)
   -    jehla na šití: jehlu lze považovat za jednoznačný falický symbol, neboť proniká dovnitř a zase uniká ze sevření okolního prostředí, aby v aktu šití totéž opět opakovala a jednoznačně tak alegorizovala pohlavní styk
   -    píchnout se o jehlu: nežádoucí následek sexuálního vztahu (nemusí jít o početí)
   -    náprstek: ochraňuje člověka, který jej používá, před následky sexuálního vztahu (nemusí jít o početí)
   -    nechat si šít boty na míru: snaha maximálně přizpůsobit budoucí vztah svým požadavkům, ale zůstává otázka, zda to bude vyhovovat i druhé straně
   -    přišívat knoflík: není alegorií soulože (podle hesla jehla a šití), ale je nadějí do budoucnosti (viz tvar knoflíku)
   -    krejčí a švadlena jsou aktivní činitelé, kteří v nevědomí vytvářejí osobnost člověka (více o osobnosti člověka v archetypu Persona a o cestě k osvobození se od osobnosti v archetypu Individualita), proto jsou překážkou na cestě sebezdokonalování


Škaredý, škaredá, škaredé
   -    prakticky shodné jako viz ošklivý, ošklivá, ošklivé


Škoda
   -    utrpět nějakou škodu při bouři či z jiné, vyšší moci: může být pro snícího zprvu skličující, ale nakonec ve svém důsledku škoda přinese pokrok a psychický růst
   -    utrpět snovou škodu: je pozitivním symbolem, neboť obraz mobilizuje vnitřní síly, aby byla škoda odstraněna, nebo nutí snícího k definitivní likvidaci symbolu v podvědomí (viz likvidace)
   -    způsobovat škodu: pokud škodu způsobujeme sami sobě, máme jedinečnou možnost poučit se z vlastních chyb přímo ve snu a stejný či podobný scénář neopakovat v denním vědomí; pokud škodu činíme druhým, pak nesmyslně hromadíme karmické dluhy, které jednou budeme muset podle neúprosného zákona příčiny a následků – karmického zákona*34 – beze zbytku splatit
   -    zaplatit škodu: je velice pozitivní, neboť platbou ukončujeme vztah k prožívanému obrazu a prohlubujeme klid uvnitř vlastní psýché
   -    požadovat náhradu škody: je velice negativní jednání, jímž se snící stále více zaplétá do hmotného řádu světa a odvrhuje citové či duchovní prožívání
   -    odmítnout náhradu sobě způsobené škody: obraz potvrzuje indiferentní vztah snícího k poškozené věci, což je dokladem odpoutanosti snícího od hmotných věcí a příklonu k citovému či duchovnímu životu


Škodolibost
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy škodolibého člověka za jediným účelem: asimilovat tuto škodolibost nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme škodolibé chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad škodolibostí ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Škola
   -    je jedním z nejfrekventovanějších symbolů sebezdokonalování, který nás bez ohledu na věk, dosažené vzdělání a postavení učí trpělivému růstu nejprve na materialistické a pudové rovině prožívání (růst ega), posléze na citové rovině prožívání (zrání lidství), aby vše vyvrcholilo duchovními obrazy (eliminace ega a nalezení pravé skutečné individuality – viz archetyp Individualita)
   -    střední a vysoká škola: úroveň a kvalita školy symbol zesilují
   -    vojenská škola: je nejvyšším symbolem sebezdokonalování na poli vnitřní disciplíny
   -    vyučující ve škole (učitelé, učitelky, profesoři, profesorky): jsou citové personifikace, které vedou snícího k vnitřní kázni, disciplíně a sebekontrole v zájmu plného citového života
   -    vychovatel či vychovatelka ve škole či v podobném zařízení: citový animus či citová anima
   -    ředitel školy: symbolizuje prosazení vůle, ale i sebekontroly a schopnosti řídit proces sebezdokonalování (řízení školy) a citové vědomí (ovládat a řídit vyučující jako citové personifikace)
   -    být ředitelem školy: snící má vědomí pod kontrolou a je schopen rozumět obrazům vyvstávajícím z nitra; nejčastěji se však jedná o splněné přání minulosti, neboť touha řídit a ovládat druhé vytvořila v mysli snícího napětí, které se jednou musí vybít splněním přání; je pro člověka obrovským štěstím, že se taková přání mohou vybíjet pomocí snů, neboť jinak by pro samá přání a nutnost je plnit nikdy nedošel k cíli
   -    školní inspektor či inspektorka: pokud se k obrazu ve stejném snu přidruží nějaké duchovní symboly či jevy, pak je duchovním animem či duchovní animou, jinak zůstávají citovou personifikací
   -    vyučovat na škole: podle předmětů, které snící vyučuje, lze poznat oblast, kterou snící plně zvládl
   -    u citových lidí snová škola upřednostňuje umělecké předměty (poezie, zpěv, hudba, malování, modelování, sochaření apod.), které učí práci s vlastními city, nebo tvůrčí předměty (například matematika, chemie)
   -    cizí jazyky ve škole: viz jazyk (řeč)
   -    hlásit se ve škole: jasná touha zviditelnit se
   -    školní kabinet: učební pomůcky v něm ukazují snícímu, s jakým problémem by se měl vypořádat
   -    školní zahrada: v tomto symbolu se pojí proces sebezdokonalování a ukázka současného stavu psýché
   -    opisovat (podvádět) ve škole či při zkouškách: objevuje se ve snech pouze tehdy, pokud se chceme této negativní vlastnosti zbavit, tedy netoužit po neoprávněných výhodách, ale zároveň druhé za podobnou činnost neodsuzovat, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit
   -    propadnout z testů, při zkoušení: podvědomí snícího zmobilizované tímto neúspěchem vytáhne ze svého arzenálu všechny prostředky k úspěšnému napsání písemky, testů či zkoušení v denním vědomí
   -    úspěšně udělat test či složit zkoušky: podvědomí tímto snovým úspěchem demobilizuje aktivitu snícího, což je předzvěstí neúspěchu při podobné zkoušce v běžném denním vědomí
   -    konflikty a nedorozumění ve škole: mohou vycházet ze zapomenutých konfliktních vztahů, které zůstaly nevyřešeny v podvědomí a nyní s jasnějším náhledem a podstatně většími životními zkušenostmi je možno tento letitý konflikt zdárně vyřešit; další podrobnosti viz konflikt
   -    školní sešit: svým obsahem přibližuje snícího k zážitkům citové roviny
   -    usedat do školní lavice: symbolizuje ochotu vstoupit do procesu sebezdokonalování
   -    překračování školních lavic: scéna symbolizuje pro nejbližší období snadné překonávání překážek na cestě sebezdokonalování
   -    školní dvůr: většinou představuje citovou rovinu
   -    odmítat chodit do školy, nemít rád školu: je velice negativním obrazem, neboť snící se brání plynulému procesu sebezdokonalování a připravuje si velké problémy do budoucnosti
   -    mateřská školka: viz dítě
   -    duchovní: učí snícího duchovním principům a duchovnímu přístupu k běžnému životu; vyučující na této škole jsou personifikacemi archetypu Moudrý stařec ; obraz je obvyklý u lidí, kteří směřují své prožívání na duchovní rovinu vědomí
   -    církevní: její význam osciluje mezi duchovní a běžnou školou, vždy podle obsahu, který snící v církevní škole prožívá


Školák
   -    účastní se velice důležitého procesu sebezdokonalování, tudíž je pro bezkonfliktní vývoj dobré být pilným žákem, nechodit za školu, neopisovat a při vyučování dávat pozor


Školení
   -    má stejný význam jako viz škola


Školník, školnice
   -    symbolizují snahu snícího udržet proces sebezdokonalování v chodu, proto je jejich častou náplní úklid


Škorpion
   -    je vyjádřením negativního aspektu lidské psýché, který je nutné trpělivou prací na vlastním sebezdokonalení pochopit a dobrem v srdci asimilovat
   -    objevuje se také ve snech a vizích alchymistických zasvěcenců, kde je synonymem jedu, draka, syna ohně, chlapecké moči, psí moči, síry a ďábla, tedy všeho negativního uvnitř lidské bytosti


Škrábanec
   -    od zvířat: pudové personifikace mají velkou moc poznamenat vědomí snícího
   -    od lidí: tímto způsobem mohou snícího poznamenat pouze pudové personifikace (pudový animus nebo pudová anima)


Škrábat
   -    nečistoty: viz čistit


Škraboška
   -    má shodný význam jako viz maska


Škrtič (had)
   -    viz had


Škrtit
   -    škrtící límec: je jedním z přelomových snů, v němž si snící, byť podvědomě, uvědomuje vlastní tíživou osobnost a ego se mu stává nepříjemným břemenem
   -    škrtidlo, škrtící provaz, uškrtit: viz oběsit, oběšení


Škubat
   -    oškubaná kachna: snaha navázat nějaký vztah ztrácí na přitažlivosti
   -    oškubané kuře: snící touží rozpoznat podstatu symbolu
   -    peří: symbolizuje odstraňování závoje nevědomosti, který před snícího vystavělo ego


Škvarky
   -    vepřové: podobně jako slanina v sobě nesou negativitu červeného masa – viz maso
   -    husí: pokud tuto husu snící nezabil, pak symbolizují pozitivní znamení k ukončení jednoho údobí života a začátek nové cesty (další podrobnosti viz husa)


Škvor
   -    myšlenky a výčitky svědomí, které snícího obtěžují, koušou a bolí, vystupují z podvědomí
   -    mytologická bytost škvora: symbolizuje jeden z vysokých duchovních stavů


Škytat, škytavka
   -    nevědomí degraduje spoléhání se na rozum na úkor citu a vnitřní intuice; škytání může být i synonymem narušených vztahů či zesíleného působení karmy*26


Šlapat, šlápnout
   -    šlapat po předmětech, věcech, rostlinách: snící šlape po tom, co ve svém vědomí opomíjí, co neuznává a s čím opovrhuje; podobný význam nesou i druzí lidé, kteří jsou personifikovanými vlastnostmi snícího
   -    člověk šlapající po květinách: takový čin může vykonat pouze pudový animus či pudová anima
   -    člověk šlapající snícímu na nohu: symbolizuje touhu tohoto člověka po pohlavním spojení se snícím
   -    snící šlape jiným na nohu: symbolizuje touhu snícího po pohlavním spojení
   -    šlapat po zvířatech, po tvorech, po hmyzu: viz zabít
   -    zvířata šlapající po květinách: pudy (zvířata) ve vědomí snícího vítězí nad city (květiny)
   -    na jízdním kole: viz cyklistika
   -    „šlapat“ ve smyslu nabízet sexuální služby: viz prostitutka
   -    šlápnout do kaluže: protivenství budou znepříjemňovat příští období
   -    šlápnout do bláta, bahna: viz bahno
   -    šlápnout do exkrementu: viz exkrement


Šle
   -    udržují při životě vyumělkovanou osobnost, zejména v sexuální oblasti, proto jsou šle držící kalhoty pro citového a duchovního člověka negativním symbolem
   -    oběšenec na šlích: přestože může být obraz drastický a ponurý, je z hlediska plynulého duchovního vývoje velice pozitivní, neboť představuje konec některé ze sexuálních či citových vazeb, kterou oběšenec, pokud jej snící znal, svými vlastnostmi za života ztělesňoval; další podrobnosti viz oběsit, oběšení


Šlehačka
   -    má prakticky shodný význam jako viz mléko


Šlechta
   -    představuje významnou pomoc na cestě k duchovnosti a při procesu sjednocování na citové rovině, ovšem s velkým nebezpečím pýchy a opětovného pádu na pudovou rovinu
   -    podobně jako královská rodina má v nevědomí zcela výsadní postavení a v drtivé většině snů představuje duchovního anima (šlechtic) a duchovní animu (šlechtična)
   -    s pozitivními vlastnostmi: symbolizuje vlastnosti, které snícího přivedly k rozpoznání duchovního stavu (poznání šlechtice, šlechtičny) a které budou nosnou silou na cestě k realizaci*68; je dobré tyto pozitivní vlastnosti registrovat a nadále podporovat jejich rozvoj, neboť budou snícího ochraňovat před případným pádem
   -    s negativními vlastnostmi: symbolizuje vlastnosti, které snícího degradují z duchovního stavu a které povedou snícího na citovou či dokonce až na pudovou rovinu prožívání; je dobré tyto negativní vlastnosti registrovat a snažit se jich v budoucnu vyvarovat, neboť do doby ovládnutí budou snícího neustále strhávat na nižší roviny prožívání
   -    souboj dobrého šlechtice se zlým šlechticem: symbolizuje morální zápas v nitru snícího a snahu udržet duchovní náplň mysli; při vítězství dobrého šlechtice přichází vzestup a při vítězství zlého následuje pád
   -    být šlechticem, šlechtičnou: nejčastěji se jedná o přeceňování hodnot sebe samého – apoteóza*23 (více o tomto nebezpečném fenoménu, který zastavuje plynulý vývoj člověka, v archetypu Poklad) nebo se jedná o splněné přání minulosti, neboť touha stát na společenském žebříčku hodně vysoko vytvořila v mysli snícího napětí, které se jednou musí vybít splněním přání; je pro člověka obrovským štěstím, že se taková přání mohou vybíjet pomocí snů, neboť jinak by pro samá přání a nutnost je plnit nikdy nedošel k cíli; jen někdy se jedná o potvrzení, že snící alespoň na chvíli dosáhl stavu duchovního anima či duchovní animy, ovšem i v tomto případě by si měl každý uvědomit, že podobný obraz je pouze jeden z mnoha stupňů na cestě k realizaci*68, je nutné nepropadnout pýše; podobně výjimečně se může sen, v němž je snící šlechticem či šlechtičnou, vztahovat k minulým životům (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)


Šlépěj
   -    viz stopa


Šnek
   -    v soustrojí, v soukolí: viz soukolí


Šnek (plž)
   -    viz hlemýžď


Šněrovačka
   -    viz korzet


Šňůra
   -    s korálky: symbolizuje nepřetržitý koloběh znovuzrozování, přičemž každý korálek představuje jeden ze životů a navlékací šňůra příčiny znovuzrozování; podobně hovoří i buddhismus, který jmenoval dvanáct buddhistických posloupných příčin znovuvtělování*75, proto tento symbol značí utrpení, neboť snící si byť jen podvědomě uvědomil vlastní otrockou podřízenost hmotnému světu
   -    další podrobnosti viz lano


Šofér
   -    viz řidič


Šortky
   -    symbolizují umenšenou moc symbolu kalhot– viz kalhoty


Špaček
   -    objevuje se tam, kde je srdce naplněné radostným citem; význam symbolu je zesílen, pokud snící slyší špačka zpívat


Špagát
   -    má prakticky shodný význam jako viz lano


Špagety
   -    falický symbol


Špalek
   -    dřevěný: symbolizuje čistý přírodní princip, ale současně toleranci k pudové části svého já, včetně boje o holý život a boje o sexuální partnery; někdy je i výrazným falickým symbolem
   -    popravčí: je předzvěstí důležitějšího symbolu popravy – viz poprava


Špargl (chřest)
   -    sexuální symbol


Špatné
   -    viz nesprávné


Špeh
   -    viz špion


Špejle
   -    falický symbol


Špek
   -    nese v sobě negativitu červeného masa – viz maso
   -    maso se špekem: vyjadřuje snahu snícího zpříjemnit sexuální náplň mysli; další podrobnosti viz maso


Špekáček
   -    jednoznačný sexuální symbol; snová představa falu
   -    s hořčicí: falus a ejakulát


Špenát
   -    růžicový tvar a zelená barva špenátu dávají snícímu vnitřní sílu
   -    pokud je špenát doprovázen i jinými duchovními symboly (např. kostel, chrám, oltář) a procesy (některé archetypy), pak jednoznačně podporuje duchovní zrání


Špendlík
   -    falický symbol


Šperk
   -    posiluje ego a je přívažkem, který brání plynulému procesu sebezdokonalování; současně může symbolizovat určitý partnerský vztah
   -    jako každá ozdoba patří k egu, proto je pro zdárný vývoj dobré snové šperky odmítat či se k nim stavět indiferentně
   -    nosit, vlastnit: přílišné zahledění do sebe může sice na chvíli přinést pocit sebeuspokojení, ale brzy přijde kruté vystřízlivění z prožívané pýchy
   -    prodávat: velice negativní symbol potvrzuje prohlubující se krizi, protože se snící zbavuje možnosti rozpoznat vlastní bytostný stav
   -    s křížem: bytostný osud snícího je nerozlučně spojen se symbolem kříže (viz kříž)
   -    další podrobnosti viz klenot nebo jednotlivé druhy šperků


Špice
   -    viz hrot


Špičák (zub)
   -    viz zuby


Špikovat
   -    maso špekem: vyjadřuje snahu snícího zpříjemnit sexuální náplň mysli; další podrobnosti viz maso


Špína
   -    symbolizuje egoismus, morální nečistoty, špatné vlastnosti a někdy i finanční či materiální zisk
   -    ve vodě: pudy znečišťují citovou složku duše; pozor v tomto případě je nutné vyvinout maximální úsilí v denním životě a skutečnou špínu v mysli odhalit a následně odstranit
   -    špinavé jezero: čistota citů je zasažena mnohými pudovými přáními, které narušují jasnost mysli, hloubku soustředění a emoční vyrovnanost
   -    kolem snícího (nejčastěji místnosti): nebezpečí pádu na pudovou rovinu, pokud se snící nechopí snového úklidu (ve skutečnosti morální očisty)
   -    v koupelně či na záchodě: nebezpečí pádu na pudovou rovinu
   -    na podlaze: důsledek morálních poklesků snícího
   -    špinavá postel: vyjadřuje vnitřní morální náhled snícího na jeho současné či předpokládané sexuální vztahy
   -    špinavá nádoba: citové vztahy narušené pudy a sexuálním chtěním
   -    zašpinit se od lana: nevědomí snícího upozornilo, že si svými sexuálními vztahy pošpinil charakter
   -    vidět či nosit špinavé oblečení, se skvrnami: pošpiněný charakter a morální pochybení, přičemž barva skvrn může napovědět vlastnost, která je původcem pošpinění
   -    špinavý ručník: nevědomí vyhodnotilo současný stav mysli snícího a sděluje mu, že prozatím není připraven k další vnitřní očistě (nedostatek vůle a disciplíny) a nemůže úspěšně likvidovat závislosti skryté uvnitř vlastní psýché
   -    špinavé boty: partnerský či rodinný vztah je narušen hmotnými záležitostmi (například touha po penězích)
   -    mít na hlavě špinavý klobouk: zesměšníte se
   -    špinavé nehty (mít i vidět u druhých): jsou dozvukem morálních nečistot z denního vědomí
   -    na rukou: někdy symbolizuje podezření z činů, pocitů či myšlenek nemravných či nesprávných, jindy jsou špinavé ruce předzvěstí hanby
   -    někdo podává snícímu špinavou ruku: člověk by se neměl v žádném případě takové ruky štítit a vždy ji bez odporu stisknout, neboť morální nečistoty jsou věcí vnitřní, nikoli vnější; odmítnutím stisku špinavé ruky druhých se snící povyšuje nad druhé a zatarasí si cestu k vyšším rovinám prožívání, ve svém důsledku morálně padá pod úroveň člověka, který mu špinavou ruku v dobré víře a v touze po odpuštění podával
   -    mít špinavé čelo: brzké problémy snícího budou viditelné mnoha lidem
   -    vidět špinavé čelo: nevědomí nenásilným způsobem radí snícímu vzít si z problémů druhých lidí ponaučení, aby si je sám nemusel prožít na vlastní kůži
   -    mizí pod účinky benzínu či jiného rozpouštědla: když emoci plně podřídíme vůli, pak se takto prohlédnutá jednotlivá emoce stane činidlem, které rozpustí nevhodnou náplň mysli i důsledek morálního pochybení
   -    odstraňovat či chtít odstranit: viz čistit


Špion
   -    ohrožuje snícího: obraz špiona představuje pouze to, co snící nechápe a považuje za nepřátelské
   -    být špionem či mu aktivně pomáhat: snící se sám staví do role nepochopeného a sám si vytváří protivníky
   -    časté sny o špionech a špionáži jsou důsledkem paranoických stavů snícího
   -    je často součástí nepřátelství – viz nepřátelství


Šplhání
   -    představuje svéráznou cestu k vyšším rovinám prožívání (nejčastěji cestu k citové rovině); jako každá cesta k vyššímu s sebou přináší nebezpečí pádu, když snící neunese euforii výstupu a upadne do smyslnosti, jež je okamžitě doplněna erotickými a sexuálními obrazy, neboť v nich prozatím snící vidí nejkvalitnější zážitek
   -    šplh na laně či na tyči: v počátcích procesu sebepoznávání tento obraz přináší prvotní náznak sexuálního vzrušení z pubertálního období, jako by snící přilnutím k vazbě – lanu (tyči) – podvědomě vytušil erotické napětí symbolu; v dalším vývoji symbolizuje snahu snícího vstřebat veškerou smyslnost ukrytou v některém ze sexuálních vztahů


Šplhoun
   -    viz kariérista


Špunt
   -    láhve, nádoby: odděluje snícího od nepříjemných či nebezpečných obsahů, od obsahů, které prozatím nemůže zpracovat
   -    může být i pojistkou před nadměrným emočním zatížením, když na čas zastaví příliš silné emotivní obrazy (pouze do doby, než je bude snící schopen bez problémů přijmout, pochopit a transformovat)
   -    zašpuntovat vzkaz v láhvi: je předzvěstí problematického období, které bude na snícího klást velké nároky, ale zároveň může symbolizovat zkušenost, kterou snící chce využít v budoucnosti
   -    ve vaně či umyvadle: symbolizuje bezpečnou práci s vlastními city, když snícímu umožňuje přesně dávkovat city či proces očištění (podle potřeby přidávat či upouštět vodu)


Šrot
   -    kovový: jakmile ve snu něco označíme jako šrot, pak je to vytěsněná a nepotřebná část myšlenek, kterou se již nehodláme zabývat, ovšem díky své kovové podstatě lze tento symbolický obsah mysli tavbou přetvořit
   -    krmivo: viz krmit


Šroub
   -    matice a šrouby ve stejném obraze symbolizují vztahy
   -    přebírat matice a šrouby: rekapitulací vztahů se snící snaží posunout na vyšší rovinu prožívání
   -    matice a šrouby držící (zpevňující) nějakou konstrukci: viz konstrukce
   -    rozmontovávat matice a šrouby na nějakém zařízení: viz demontáž
   -    montovat matice a šrouby na nějakém zařízení: viz montáž
   -    matice a šrouby použité ke zprovoznění dopravního prostředku: upevnění určitých vztahů snícího pro další úspěšný postup životem
   -    šroub může mít i falický význam (zvlášť je-li jediný), ale většinou spolu s maticí symbolizuje jeden z komplexních vztahů snícího (s veškerou sexualitou i se všemi city)


Šroubovák
   -    jednoznačný falický symbol s sebou nese schopnost upevňovat (utahovat) nebo uvolňovat (povolovat) vztahy


Šroubovat
   -    viz montáž
   -    odšroubovat: viz demontáž


Štáb
   -    filmový: viz film
   -    televizní: viz televize
   -    krizový: předzvěst bolestných přírodních pohrom či velkých neštěstí
   -    vojenské jednotky: viz velitelství


Štafle
   -    symbolizují minulou snahu nebo minulé kladné činy, které vystavěly podmínky pro budoucí cestu vzhůru, ale je třeba si uvědomit, že využití těchto zkušeností (výstup či sestup) nemusí být zcela bezpečné
   -    další podrobnosti stejné jako viz žebřík


Štangle
   -    salámu: sexuální podstata (masová náplň salámu) je navíc doplněna falickým tvarem (štangle), proto je salám jedním z nejsilnějších sexuálních symbolů


Šťáva
   -    v nevědomí a ve snech „ochucuje“ city nenápadnou sexuální symbolikou


Štědrý den
   -    symbolizuje zrození stavu Krista; podle dalších duchovních symbolů či procesů likvidace různých závislostí lze rozpoznat i důsledky tohoto výjimečného dne na proces objevování skutečné individuality


Štěkot
   -    psa: varování před zesilujícími pudy, jež nevhodným žitím nabírají na síle; další podrobnosti viz pes


Štěně
   -    trochu a jen dočasně zeslabuje význam psa – viz pes


Štěnice
   -    nepříjemné myšlenky nebo nervové podráždění; další podrobnosti viz hmyz


Štěrk
   -    posypat klouzačku štěrkem a znemožnit klouzání: symbolizuje arogantní chování
   -    drobný štěrk: má podobný význam jako viz písek


Štěstí
   -    dotýká se všech rovin prožívání, proto štěstí může člověk prožívat v sexualitě (pudový člověk), nebo v naplněných citech (citový člověk), nebo v duchovních zážitcích (duchovní člověk), ovšem ani na jedné rovině nemůže člověk poznat nádherný pocit, který překračuje jakoukoliv definici štěstí
   -    lidé se neustále mylně domnívají, že člověk musí štěstí svírat v náručí, proto se ptají sami sebe: „Jak můžeme být šťastni, když to nemůžeme vlastnit?“, to ale není štěstí, to je připoutanost, pravé štěstí tkví v absolutní svobodě
   -    jako opak smůly: nejen na poli snů je třeba si uvědomit, že pojmy smůly a štěstí jsou pouze relativní; to, co v jednu chvíli považujeme za neskonalé štěstí, může z jiného pohledu vypadat jako nebetyčná smůla, proto by se měl každý člověk ve svém zájmu snažit tyto protiklady sloučit v jednotu, neboť pak nalezne pramen moudrosti
   -    kolo štěstí: viz kolo štěstí
   -    bezpříčinné pocity štěstí: snící se ve své nevinné a dobromyslné důvěře vzdaluje myšlení běžných lidí, důvěřuje své vnitřní intuici*64, pocitu, že vše, co se děje, je správné, proto může připadat ostatním lidem jako blázen; bezpříčinné pocity štěstí spolu se soucitem významně pomáhají výstupu vědomí na duchovní rovinu prožívání
   -    snová scéna, v níž nezbylo ani kousek radosti a štěstí (plná beznaděje, bolesti a srdcervoucího žalu): jeden z nejvýznamnějších okamžiků mystické duchovní cesty se nazývá temná noc duše*45


Štětec, štětka
   -    malířský štětec: někdy může být falickým symbolem, ale častěji nástrojem duše, která malováním zobrazuje vnitřní stav psýché; další podrobnosti viz malovat
   -    kominická štětka: viz kominík
   -    natěračská štětka: symbolizuje aktivní snahu změnit vlastní náplň mysli; další podrobnosti viz natírat


Štětiny
   -    mají prakticky shodný význam jako viz srst


Štika
   -    viz ryba


Štípat
   -    dříví: likvidace či formování přírodního živočišného principu v sobě samém; další podrobnosti viz dřevo
   -    štípající hmyz: takto personifikované dotěrné myšlenky nemusí mít negativní dopad, neboť po štípnutí může palčivá bolest, puchýř či dokonce živí potomci hmyzu pod kůží nastartovat pozitivní změnu chování a jednání
   -    být štípán kachnou: snícího čeká nepříjemná dotěrnost druhých lidí
   -    kachna štípající druhé lidi: vlastnost spojená s těmito snovými lidmi (personifikacemi) se stane objektem zájmu a snad i obdivu ze strany druhých lidí
   -    štípající komáři: budete muset nést důsledky smyslového myšlení; další podrobnosti viz hmyz
   -    štípající mravenci: dotěrné myšlenky pudového charakteru


Štír
   -    symbolizuje negativní podvědomé obsahy, které zejména ve snech vstupují do vědomí snícího, aby byly trpělivou prací pochopené a později pomocí soucitu asimilované


Štít
   -    zejména vojenský symbolizuje mocnou ochranu, přičemž historický štít se může vztahovat ke vzpomínkám na minulé životy (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    lesklý: kromě ochrany snícího má navíc podobný význam jako zrcadlo, které ukazuje proces sebepoznávání; tento štít může být bezpečným průhledem do vnitřních zákoutí psýché, podobně jako kouzelný štít bohyně Athény, pomocí něhož hrdinný Perseus přemohl obávanou Medúzu (více o tomto tématu v archetypu Hrdina)
   -    tepelný: ochraňuje snícího, jeho personifikace nebo procesy před důsledky vlastních intenzivních činů
   -    horský, skalní: viz hora, hory a viz skála
   -    lidé jako živé štíty: viz rukojmí
   -    střechy domu: symbolizuje na odiv vystavenou vědomou mysl a rozum; další podrobnosti viz střecha


Štítek
   -    slouží k drobným korekcím životní cesty; je třeba všímat si obsahu štítků, protože tak nám nevědomí přímým způsobem předává rady a doporučení


Štítit se
   -    člověk se štítí toho, co je mu neznámé a nepochopené, toho, co považuje za nevhodnou náplň vlastního vědomí, proto se nejčastěji štítí tvorů, kteří vyjadřují narušené vnitřní obsahy psýché, nebo lidí, kteří jsou zrcadlem jeho utajovaných závislostí
   -    podávané špinavé ruky: snící by se neměl v žádném případě takové ruky štítit a vždy ji bez odporu stisknout, neboť morální nečistoty jsou věcí vnitřní, nikoli vnější; odmítnutím stisku špinavé ruky druhých se snící povyšuje nad druhé a zatarasí si cestu k vyšším rovinám prožívání, ve svém důsledku morálně padá pod úroveň člověka, který mu špinavou ruku v dobré víře a v touze po odpuštění podával
   -    člověk na cestě sebezdokonalování by měl směřovat k tomu, aby se neštítil ničeho a hlavně nikoho, pochopit původ vlastního odporu a nahradit jej soucitem


Štola
   -    má prakticky stejný význam jako viz kanál


Štolba
   -    je aktivním prvkem v ošetřování všech vlastností a procesů, které se váží k symbolu koně, což symbolizuje snahu o poznání, snahu o asimilaci pudů city; další podrobnosti viz kůň


Štvát
   -    zvěř či lidi: viz hon


Šunka
   -    s kostí: falus ve spojení s ženskými pohlavními orgány
   -    bez kosti: pokud je šunka vcelku a kost nevidíme, pak může symbolizovat stehno, jinak má stejný význam jako viz maso


Šupina
   -    rybí: připomíná existenci duchovních obsahů psýché, proto zvěstuje štěstí a bohatství, které se ovšem nemusí týkat hmotné roviny


Šváb
   -    symbolizuje myšlenky a výčitky svědomí, které snícího obtěžují a které mu nejsou nijak příjemné
   -    hubení švábů: je synonymem likvidace nežádoucích myšlenek a vyprazdňování mysli
   -    další podrobnosti viz hmyz


Švadlena
   -    v nevědomí vytváří osobnost člověka (více o osobnosti člověka v archetypu Persona a o cestě k osvobození se od osobnosti v archetypu Individualita), proto je překážkou na cestě sebezdokonalování


Švagr, švagrová
   -    nejčastěji nesou zeslabenou symboliku prvotního symbolu – partnera, partnerky – viz partner, partnerka


Švec
   -    viz obuvník


Švestky
   -    sexuální symbol; další podrobnosti viz ovoce


Švy
   -    symbolizují osobnost, případně osobní sexuální a citové vztahy
   -    tvořit: viz šití
   -    párat: obraz symbolizuje činnost snícího namířenou proti osobnosti, proti egu ve prospěch individuality (rozdíl mezi individualitou a osobností viz archetypy Persona a Individualita))

Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO