[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" Q "
Q
   -    velké: může symbolizovat možnost vstoupit do symbolu kruhu
   -    spolu s písmenem p v jediném snovém obrazu má jednoznačný vztah k logice a matematice (viz logika a viz matematika )


Q - kód
   -    je pro snícího upozorněním, aby používal méně slov


Q - horečka
   -    je způsobena převládající pudovou náplní vědomí, proto její přítomnost ve snech, ať už prožitá či viděná, upozorňuje na akutní potřebu posílit citovou část


Q - metr
   -    viz měření


Quetzalcoatl (Opeřený had)
   -    přestože je jedním ze čtyř bohů Stvořitelů starobylých národů Střední Ameriky (Olmékové, Zapotékové, Mayové, Toltékové, Aztékové) může se v určitých formách, jež vycházejí z téměř zapomenuté mytologie středoamerických národů, objevit ve snech všech lidí světa
   -    má v podobě hada duhové peří kolem záhlaví, je symbolem ušlechtilého boha a je mu připisována vláda nad jitřenkou a večernicí (další podrobnosti viz archetyp Numinózum).


Quinta esentia
   -    pátá esence: jež je podle alchymistů podstatou čtveřice základních stavebních prvků hmoty
   -    má velice úzký vztah k číslu 5 (viz číslo 5)Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO