PC_HW.ASM

TITLE "PC_HW" Procedury přistupující na HW počítače ...
.8086                ; Linkuje se pro 80 86
PAGE 67, 130            ; Stránka 67 zn., délka 130 zn./řádek
COMMENT @
 ===========================================================================

 Název souboru :  PC_HW.ASM
 Link OBJ & LIB :  PC_HW.ZIP
 Datum úprav  :  01.09.97
 Verze programu :  4.00
 (c) Copyright :  1992,97 by NST 32 , Medo Zdeněk junior

 ===========================================================================@


Knihovna_NST32 SEGMENT BYTE PUBLIC 'CODE' USE16
  ASSUME CS:Knihovna_NST32

  PUBLIC __new_speed_irq_0   ; EXTRN __new_speed_irq_0   :PROC :NEAR
  PUBLIC __read_speed_irq_0  ; EXTRN __read_speed_irq_0  :PROC :NEAR
  PUBLIC __irq_off_m      ; EXTRN __irq_off_m      :PROC :NEAR
  PUBLIC __irq_on_m      ; EXTRN __irq_on_m      :PROC :NEAR
  PUBLIC __irq_eof_m      ; EXTRN __irq_eof_m      :PROC :NEAR
  PUBLIC __irq_off_s      ; EXTRN __irq_off_s      :PROC :NEAR
  PUBLIC __irq_on_s      ; EXTRN __irq_on_s      :PROC :NEAR
  PUBLIC __irq_eof_s      ; EXTRN __irq_eof_s      :PROC :NEAR

  PUBLIC __cmos_read      ; EXTRN __cmos_read      :PROC :NEAR
  PUBLIC __cmos_write     ; EXTRN __cmos_write     :PROC :NEAR

  PUBLIC __pause_ms_hw     ; EXTRN __pause_ms_hw     :PROC :NEAR
  PUBLIC __cpu_pause      ; EXTRN __cpu_pause      :PROC :NEAR

  PUBLIC __read_cmos     ; EXTRN __read_cmos      :PROC :NEAR
  PUBLIC __write_cmos     ; EXTRN __write_cmos     :PROC :NEAR
;           -------------------------------------
;           -   Tabulka parametrů CMOS   -
;           -------------------------------------


;           ------------ Reálný čas -------------

; 00 h - Sekundy reálných hodin
; 01 h - Sekundy budíku
; 02 h - Minuty reálného času
; 03 h - Minuty budíku
; 04 h - Hodiny reálného času
; 05 h - Hodiny budíku
;
; 06 h - Den reálného času v týdnu (1=Neděle)
; 07 h - Den reálného času v měsíci
; 08 h - Měsíc reálného času
; 09 h - Rok reálného času
;
; 0A h - 10100110B  'Stavový registr A hodin reálného času
;    ||-||--|
;    | |  |---> Dělící činitel (0110) pro děličku kmitočtu generátoru
;    | |     impulsů (0110 určuje frekvenci 1024 kHz a přerušovací
;    | |     čas 976,562 mikrosekund.
;    | |
;    | |-------> 22-stupňová dělička (010) nastavuje základní frekvenci
;    |      čítače hodin reálného času (010 je 32,768 kHz základna)
;    |
;    |----------> Interní blokování (0=povolen přístup k hodinám)
;
; 0B h - 00000110B  'Stavový registr B hodin reálného času
;    ||||||||
;    ||||||||---> Změna na letní čas (počáteční nastavení 0=standartní
;    |||||||   čas - bez změny na letní čas, 1=přechod na letní čas -
;    |||||||   poslední neděli v dubnu dojde k posunu času z 1:59 na
;    |||||||   3:00 a poslední neděli v říjnu přejde čas z 1:59 na 1:00)
;    |||||||
;    |||||||----> 12-hodinový nebo 24-hodinový cyklus (počáteční
;    ||||||    nastavení je 1=24hod.cyklus)
;    ||||||
;    ||||||-----> BCD kód (počáteční nastavení 1=BCD)
;    |||||
;    |||||------> Generátor impulsů (počáteční nastavení 0=vypnuto)
;    ||||
;    ||||-------> Generace přerušení při zápisu auktalizovaného
;    |||     času (počáteční nastavení 0=vypnuto)
;    |||
;    |||--------> Přerušení od budíku (počáteční nastavení 0=vypnuto)
;    ||
;    ||---------> Periodické přerušení (počáteční nastavení 0=vypnuto),
;    |      frekvence přerušení je nastavitelná v registru A, bity.0-3
;    |
;    |----------> Interní blokování (počáteční nastavení 0=povolen
;           přístup k hodnotám)
;
; 0C h - 00000000B  'Stavový registr C hodin reálného času
;    |---||-|
;      | |---> Nevyužito
;      |
;      |------> Jednotlivá návěstí pro přerušení (IRQF - přerušení
;           povoleno, PF-pčerušení od čítače, AF-přerušení od
;           budíku, UF-přerušení po modifikaci)
;
;
; 0D h - 10000000B  'Stavový registr D hodin reálného času
;    ||-----|
;    |   |---> Nevyužito
;    |
;    |----------> Informace RTC jsou platné (stav 1), stav 0 indikuje
;           poruchu v napájení RTC;     ------------- Konfigurační informace -------------

; 0E h - 00000000B  'POST (Power On Self Test) diagnostická informace
;     ||||||-|
;     |||||| |---> Nevyužito
;     ||||||
;     ||||||-----> POST kontrola generátoru reálného času:
;     |||||       0 - Reálný čas je platný
;     |||||       1 - Reálný čas je neplatný
;     |||||
;     |||||------> Kontrola inicializace pevného disku:
;     ||||       0 - Inicializace proběhla správně
;     ||||       1 - Inicializace neproběhla správně
;     ||||
;     ||||-------> Změna velikosti paměti při POST:
;     |||        0 - velikost paměti souhlasí s nastavenou hodnotou
;     |||        1 - velikost paměti nesouhlasí s nastavenou hodnotou
;     |||
;     |||--------> Platnost nastavení konfigurace:
;     ||        0 - POST proběhl správně
;     ||        1 - POST neproběhl správně
;     ||
;     ||---------> Kontrolní součet CMOS RAM:
;     |         0 - kontrolní součet je platný
;     |         1 - kontrolní součet je neplatný
;     |
;     |----------> Kontrola napájení RTC:
;              0 - RTC je napájen
;              1 - výpadek napájení RTC


; 0F h - Diagnostika pro Reset (ShutDown), jednotlivé informační bity
;    tvoří hodnotu, která definuje důvod restartu a následnou činnost:
;    0  - Teplý restart systému (Ctrl-Alt-Del), POST se neprovede
;    1  - Restart po definování velikosti paměti
;    2  - Restert po provedení testu paměti
;    3  - Restart po chybě parity (parita 1 nebo 2)
;    4  - Restart s požadavkem startu Loaderu
;    5  - Restart s interní kontrolou a dlouhým skokem na adr. 0467h
;    6,7,8 - Restart po provedení testu chráněného režimu procesoru
;    9  - Restart po provedení blokového přenosu z Extended paměti, resp.
;       do Extended paměti
;    10 - Restart po návratu z chráněného režimu, přímý dlouhý skok
;       na adresu 0467h;     ------------- Disketové jednotky -------------

; 10 h - 00000000B  Typ instalovaných disketových jednotek
;     |--||--|
;      |  |---> Typ druhé disketové jednotky (tab.disket 1)
;      |
;      |-------> Typ první disketové jednotky (tab.disket 1)

;   tab.disket 1:  0000 Jednotka není instalována
;           0001 48 TPI, 2 str., 40 stop, 9 sekt., 360 KB
;           0010 96 TPI, 2 str., 80 stop, 15 sekt., 1,2 MB
;           0011 96 TPI, 2 str., 80 stop, 9 sekt., 720 KB
;           0100 135 TPI, 2 str., 80 stop, 18 sekt., 1,44 MB
;           0101-1111 Rezervováno;     ------------- Harddisky -------------

; 11 h - Rezervováno
; 12 h - 00000000B  Typ pevného disku
;     |--||--|
;      |  |---> Typ prvního pevného disku (tab.hdd 1)
;      |
;      |-------> Typ druhého pevného disku (tab.hdd 1)


;     Poznámka: Tabulka byla porvrzena později, proto může nastat
;          situace,že některé typy ROM BIOS mají tabulku disků
;          dosti odlišnou. Tato tabulka je firemní IBM.
;             (PC/AT Technical Reference, 1984)

;           Byty Typ Stop Hlav WRPc Land Kapacita
;   tab.hdd 1:    0000  --- Disk není instalován ---
;           0001 1 306  4  128 305 10.6 MB
;           0010 2 615  4  300 615 21.4 MB
;           0011 3 515  6  300 615 32.1 MB
;           0100 4 940  8  512 940 65.4 MB
;           0101 5 940  6  512 940 49.0 MB
;           0110 6 615  4  --- 615 21.4 MB
;           0111 7 462  8  256 511 32.1 MB
;           1000 8 733  5  --- 733 31.9 MB
;           1001 9 900  15 --- 901 117.5 MB
;           1010 10 820  3  --- 820 21.4 MB
;           1011 11 855  5  --- 855 37.2 MB
;           1100 12 855  7  --- 855 52.0 MB
;           1101 13 306  8  128 319 21.3 MB
;           1110 14 733  7  --- 733 44.4 MB
;           1111 15 - Odkaz na další typy disků -;     ------------- Informace o instalovaném vybavení -------------

; 13 h - Rezervováno
; 14 h - 00000000B  'Informace o instalovaném vybavení
;     -|-|-|||
;     | | |||----> Bit přítomnosti disketových jednotek
;     | | ||      0 - jednotky nejsou instalovány
;     | | ||      1 - jednotky jsou instalovány
;     | | ||
;     | | ||-----> Bit přítomnosti matematického koprocesoru
;     | | |      0 - koprocesor není instalován
;     | | |      1 - koprocesor je instalován
;     | | |
;     | | |------> Nevyužito
;     | |
;     | |
;     | |
;     | |--------> Primární VIDEO-adaptér
;     |        00 - Rezervováno (grafické adaptéry s mapováním
;     |                 video-paměti, EGA,PGA,VGA atd.)
;     |        01 - CGA v textovém režimu 40x25
;     |        10 - CGA v textovém režimu 80x25
;     |        11 - MDA (monochrom nebo Hercules)
;     |
;     |----------> Počet instalovaných disketových jednotek
;              00 - Je instalována jedna mechanika
;              01 - Jsou instalovány dvě mechaniky
;              11 - rezervováno;     ------------- Velikost paměti -------------

; 15 h - Vel.základní operační paměti (LO bajt)
; 16 h - Vel.základní operační paměti (HI bajt)
;     Poznámka: Platné jsou pouze tyto velikosti paměti:
;          0100h - 256 KB systémové paměti
;          0200h - 512 KB systémové paměti
;          0280h - 640 KB systémové paměti

; 17 h - Vel.rozšířující paměti (LO bajt)
; 18 h - Vel.rozšířující paměti (HI bajt)
;     Poznámka: Platné jsou pouze náaobky 512KB;     ------------- Harddisky -------------

; 19 h - 00000000B  Typ pevného disku čílo I - vyšší než 14 (Tabulka II.)

; ... volné

; 1A h - 00000000B  Typ pevného disku čílo II - vyšší než 14 (Tabulka II.)

;           Bajt  Typ Stop Hlav WRPc Land Kapacita
;   tab.hdd 2:    00h  16 612 4  --- 633 20.3 MB
;           01h  17 612 5  300 977 40.5 MB
;           02h  18 977 7  --- 977 56.7 MB
;           03h  19 1024 7  512 1023 59.5 MB
;           04h  20 733 5  300 732 30.4 MB
;           05h  21 733 7  300 732 42.5 MB
;           06h  22 733 5  300 733 30.4 MB
;           07h  23 306 4  0  336 10.1 MB
;      Poznámka: Tato tabulka byla dodávána s ROM BIOSem dodáváným k
;           15.11.1985. Další doplňky již nejsou standartní pro PC/AT,
;           ale byly dodávány s prvnímy modely IBM PS/2.;     ------------- Pomocné záznamy -------------

; 1B h až 2D h - Rezervováno
; 2E h - Kontrolní součet (word) adr.10h-20h (HI bajt)
; 2F h - Kontrolní součet (word) adr.10h-20h (LO bajt)

; 30 h - (LO) Fyzicky nalezená velikost rozšiřující paměti v POST -
; 31 h - (HI) - s touto velikosí počítají všechny funkce BIOSu (INT 15)

; 32 h - BCD datum století pro čtení a zápis pomocí funkce BIOS

; 33 h - 00000000B  ' Dodatečné informace
;     ||-----|
;     |   |--> Použito pro SETUP proceduru
;     |
;     |---------> Instalováno rozšíření IBM 128 KB RAM
;           0 - Rozšíření neinstalováno
;           1 - Rozšíření instalováno

; 34 h až 3F h - Nevyužito IBM, u jiných výrobců BIOSu využíváno
;          pro zápis hesla

;-----------------------------------------------------------------------------
;
;  Popis funkce  :  Nastav rytchlost IRQ 0 - Timer INT 8
;  ----------------  Procedura změní rychlost pro HW generování IRQ 0
;
;  Volání (např.) :  mov   ax, SPEED        ; 1 193 182 Hz / AX = xxx Hz
;  ----------------  call  __new_speed_irq_0    ; Nastav novou rychlost INT 8
;
;  Mění registry  :  AX
;  ----------------
;
;-----------------------------------------------------------------------------

 __new_speed_irq_0 PROC NEAR

  pushf                  ; Ulož Flags
  cli                   ; Zakaž externí přerušení
  push  ax               ; Ulož reg.

  mov   al, 11111111B          ; Všechna IRQ
  call  __irq_off_m           ; Vypni vybraná IRQ [AT Master]

  mov   al, 34h             ; Nastavení děliče Timeru 0
  out   43h, al
  call  __cpu_pause           ; Časová prodleva CPU (5x JMP $+2)

  pop   ax               ; LO dělitel frekvence
  out   40h, al
  call  __cpu_pause           ; Časová prodleva CPU (5x JMP $+2)

  xchg  ah, al             ; HI dělitel frekvence
  out   40h, al
  call  __cpu_pause           ; Časová prodleva CPU (5x JMP $+2)

  call  __irq_on_m           ; Obnov původní masku IRQ [AT Master]
  call  __irq_eof_m           ; Konec IRQ [AT Master]
  popf
  retn                  ; Návrat NEAR

 __new_speed_irq_0 ENDP


;-----------------------------------------------------------------------------
;
;  Popis funkce  :  Přečti rychlost generování IRQ 0 na HW časovači ...
;  ----------------  POZOR ! výsledek není přesný !!!
;
;  Volání (nař.)  :  call  __read_speed_irq_0   ; Čti stvající rychlost INT 8
;  ----------------  mov   ax, SPEED        ; 1 193 182 Hz / AX = xxx Hz (+/- 1%)
;
;  Mění registry  :  AX CX DX
;  ----------------
;
;-----------------------------------------------------------------------------

 __read_speed_irq_0 PROC NEAR

  pushf                  ; Ulož Flags
  cli                   ; Zakaž externí přerušení

  mov   al, 11111111B          ; Všechna IRQ
  call  __irq_off_m           ; Vypni vybraná IRQ [AT Master]

  xor   dx, dx
  xor   cx, cx
  mov   al, 00000110B          ; Nastavení děliče Timeru 0
  out   43h, al

 Cti_IRQ_0:
  in   al, 40h             ; Čti LO bajt
  mov   ah, al
  in   al, 40h             ; Čti HI bajt
  cmp   ax, dx             ; Je AX <= DX ?
  jbe   SM_OK              ; Ano, skoč ...
  xchg  dx, ax             ; Nastav novou (vyšší hodnotu časovače)

 SM_OK:
  loop  Cti_IRQ_0
  mov   ax, dx             ; Hodnota časovače do AX
  xchg  ah, al
  call  __irq_on_m           ; Obnov původní masku IRQ [AT Master]
  call  __irq_eof_m           ; Konec IRQ [AT Master]
  popf
  retn                  ; Návrat NEAR

 __read_speed_irq_0 ENDP

;-----------------------------------------------------------------------------
;
;  Popis funkce  :  Vypne genrování vybranśch IRQ
;  ----------------
;
;  Volání (např.) :  mov   al, 00000000B      ; Maska IRQ (AT Master)
;  ----------------        ||||||||
;                  |||||||+> IRQ 0 = Systémový časovač
;                  ||||||+-> IRQ 1 = Klávesnice
;                  |||||+--> IRQ 2 = Druhý řadič IRQ (AT Slave)
;                  ||||+---> IRQ 3 = COM 2
;                  |||+----> IRQ 4 = COM 1
;                  ||+-----> IRQ 5 = LPT 2
;                  |+------> IRQ 6 = Flopy Disk
;                  +-------> IRQ 7 = LPT 1
;
;            call  __irq_off_m       ; Vypni vybraná IRQ [AT Master]
;
;  Výstup     :  BL = Původní maska
;  ----------------
;
;  Mění registry  :  BX
;  ----------------
;
;-----------------------------------------------------------------------------

 __irq_off_m PROC NEAR

  pushf                  ; Ulož Flags
  push  ax

  in   al, 21h             ; Načti IRQ masku
  mov   bl, al             ; Ulož masku

  cli                   ; Zakaž externí přerušení
  pop   ax
  out   21h, al             ; Vybraná IRQ
  call  __irq_eof_m           ; Konec IRQ [AT Master]
  popf                  ; Obnov Flags
  retn                  ; Návrat NEAR

 __irq_off_m ENDP


;-----------------------------------------------------------------------------
;
;  Popis funkce  :  Zapne IRQ vypnuté předešlou funkcí __irq_irq_off_m.
;  ----------------
;
;  Volání (např.) :  mov   bl, 00000000B      ; Maska IRQ (AT Master)
;  ----------------        ||||||||
;                  |||||||+--------> IRQ 0 = Systémový časovač
;                  ||||||+---------> IRQ 1 = Klávesnice
;                  |||||+----------> IRQ 2 = Dryhý řadič IRQ (AT Slave)
;                  ||||+-----------> IRQ 3 = COM 2
;                  |||+------------> IRQ 4 = COM 1
;                  ||+-------------> IRQ 5 = LPT 2
;                  |+--------------> IRQ 6 = Flopy Disk
;                  +---------------> IRQ 7 = LPT 1
;            call  __irq_on_m       ; Zapni vybraná IRQ [AT Master]
;
;-----------------------------------------------------------------------------

 __irq_on_m PROC NEAR

  pushf                  ; Ulož Flags
  cli                   ; Zakaž externí přerušení
  push  ax
  mov   al, bl             ; Nová (původní) maska
  out   21h, al             ; Zapni IRQ
  call  __irq_eof_m           ; Konec IRQ [AT Master]
  pop   ax
  popf                  ; Ovnov Flags
  ret                   ; Návrat

 __irq_on_m ENDP


;-----------------------------------------------------------------------------
;
;  Popis funkce  :  Vyšle signál na řadič IRQ o připravenosti na další
;  ----------------  IRQ.
;
;  Volání (např.) :  call  __irq_eof_m       ; Konec IRQ [AT Master]
;  ----------------
;
;-----------------------------------------------------------------------------

 __irq_eof_m PROC NEAR

  push  ax
  mov   al, 20h             ; Resetuj řadič ...
  out   20h, al
  pop   ax
  retn                  ; Návrat NEAR

 __irq_eof_m ENDP


;-----------------------------------------------------------------------------
;
;  Popis funkce  :  Vypne genrování vybraných IRQ (z druhého řadiče)
;  ----------------
;
;  Volání (např.) :  mov   al, 00000000B      ; Maska IRQ (AT Slave)
;  ----------------        ||||||||
;                  |||||||+--------> IRQ 8 = Real-Time Clock
;                  ||||||+---------> IRQ 9 = Redirected to INT 0Ah
;                  |||||+----------> IRQ A = Reserved
;                  ||||+-----------> IRQ B = Reserved
;                  |||+------------> IRQ C = Reserved
;                  ||+-------------> IRQ D = Math Coprocessor
;                  |+--------------> IRQ E = Hard Disk Controller
;                  +---------------> IRQ F = Reserved
;            call  __irq_off_s       ; Vypni vybraná IRQ (z druhého řadiče)
;
;  Výstup     :  BL = Původní maska
;  ----------------
;
;  Mění registry  :  BX
;  ----------------
;
;-----------------------------------------------------------------------------

 __irq_off_s PROC NEAR

  pushf                  ; Ulož Flags
  push  ax

  in   al, 0A1h            ; Načti IRQ masku
  mov   bl, al             ; Ulož masku

  cli                   ; Zakaž externí přerušení
  pop   ax
  out   0A1h, al            ; Vybraná IRQ
  call  __irq_eof_s           ; Konec IRQ [AT Slave]
  popf                  ; Obnov Flags
  retn                  ; Návrat NEAR

 __irq_off_s ENDP


;-----------------------------------------------------------------------------
;
;  Popis funkce  :  Zapne IRQ (druhého řadiče) vypnuté předešlou
;  ----------------  funkcí __irq_irq_off_s.
;
;  Volání (např.) :  mov   bl, 00000000B      ; Maska IRQ (AT Slave)
;  ----------------        ||||||||
;                  |||||||+--------> IRQ 8 = Real-Time Clock
;                  ||||||+---------> IRQ 9 = Redirected to INT 0Ah
;                  |||||+----------> IRQ A = Reserved
;                  ||||+-----------> IRQ B = Reserved
;                  |||+------------> IRQ C = Reserved
;                  ||+-------------> IRQ D = Math Coprocessor
;                  |+--------------> IRQ E = Hard Disk Controller
;                  +---------------> IRQ F = Reserved
;            call  __irq_on_s       ; Zapni vybraná IRQ (z druhého řadiče)
;
;-----------------------------------------------------------------------------

 __irq_on_s PROC NEAR

  pushf                  ; Ulož Flags
  cli                   ; Zakaž externí přerušení
  push  ax
  mov   al, bl             ; Nová (původní) maska
  out   0A1h, al            ; Zapni IRQ
  call  __irq_eof_s           ; Konec IRQ [AT Slave]
  pop   ax
  popf                  ; Ovnov Flags
  ret                   ; Návrat

 __irq_on_s ENDP


;-----------------------------------------------------------------------------
;
;  Popis funkce  :  Vyšle signál na řadič IRQ (druhého řadiče) o
;  ----------------  připravenosti.
;
;  Volání (např.) :  call  __irq_eof_s       ; Konec IRQ (druhého řadiče)
;  ----------------
;
;-----------------------------------------------------------------------------

 __irq_eof_s PROC NEAR

  push  ax
  mov   al, 020h            ; Resetuj řadič ...
  out   0A0h, al
  pop   ax
  retn                  ; Návrat NEAR

 __irq_eof_s ENDP

;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce : Tato procedura přečte vybraný bajt z CMOS paměti
; --------------
;
; Volání(např.) : mov al, Adr.        ; Adr.v CMOS pro výběr bajtu
; --------------  call __read_cmos       ; Přečti data z CMOS
;
; Výstup    : AL = Obsah vloženého paměťového místa
; --------------
;
; Mění registry : Flags, AX
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

__read_cmos PROC NEAR
   out  70h, al             ; Vyber adresu v AL
   call  __cpu_pause           ; Časová prodleva CPU (5x JMP $+2)
   in   al, 71h             ; Načti do AL z bajt z CMOSky
   retn                  ; Návrat NEAR
__read_cmos ENDP
;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce : Tato procedura zapíše vybraný bajt z CMOS paměti
; --------------
;
; Volání(např.) : mov ah, Bajt        ; Nový parametr pro CMOS
; --------------  mov al, Adr.        ; Adr.v CMOS pro uložení bajtu
;         call __write_cmos      ; Ulož data do CMOS
;
; Mění registry : Flags, AX
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

__write_cmos PROC NEAR
   out  70h, al             ; Vyber adresu v AL
   call  __cpu_pause           ; Časová prodleva CPU (5x JMP $+2)
   xchg  ah, al             ; Prohoď reg.
   out  71h, al             ; Ulož bajt do CMOS
   retn                  ; Návrat NEAR
__write_cmos ENDP


;-----------------------------------------------------------------------------
;
;  Popis funkce  :  Procedura zajistí čekání po danou dobu pomocí HW.
;  ----------------
;
;  Volání (např.) :  mov   cx, 510         ; Počet časových intervalů (jeden
;  ----------------                  ; interval trvá 15.085 737
;                            ; mikrosekundy). Délka intervalu je
;                            ; daná vybavovací dobou RAM pamětí.
;            call  __pause_ms_hw      ; Čekej CX x (15.085 737 ms)
;
;  Mění registry  :  Flags
;  ----------------
;
;-----------------------------------------------------------------------------

 __pause_ms_hw PROC NEAR

  push  ax cx              ; Ulož reg.
  in   al, 61H             ; Načtení stavu portu B
  and   al, 00010000B          ; Maska pro vybavení
  mov   ah, al             ; Uložení nového stavu

 Cekej:
  in   al, 61H             ; Načtení stavu portu B
  and   al, 00010000B          ; Maska pro vybavení
  cmp   al, ah             ; Došlo ke změně ?
  je   Cekej              ; Ne, skoč ...
  mov   ah, al             ; Uložení nového stavu
  loop  Cekej              ; Smyčka pro další interval

  pop   cx ax              ; Obnov reg.
  retn                  ; Návrat NEAR

 __pause_ms_hw ENDP


;-----------------------------------------------------------------------------
;
;  Popis funkce  :  Procedura zajistí čekání přes instrukci JMP $+2
;  ----------------  a to pětkrát.
;
;  Volání (např.) :  call  __cpu_pause       ; Časová prodleva CPU (5x JMP $+2)
;  ----------------
;
;-----------------------------------------------------------------------------

 __cpu_pause PROC NEAR

  DB   2Eh               ; Zpomal CPU ... [CS:]
  jmp   $+2               ; Časová prodleva
  jmp   $+2               ; Časová prodleva
  DB   2Eh               ; Zpomal CPU ... [CS:]
  jmp   $+2               ; Časová prodleva
  jmp   $+2               ; Časová prodleva
  DB   2Eh               ; Zpomal CPU ... [CS:]
  retn                  ; Návrat NEAR

 __cpu_pause ENDP


Knihovna_NST32 ENDS
END
		© Copyright 1992-2008 by Zdeněk MEDO jr.