[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Tajemství řádu nevědomí" - dodatek "Názory čtenářů"    Názory čtenářů
       Tuto kapitolu jsem dodatečně v březnu roku 2002 napsal na základě ohlasů či otázek čtenářů, kteří mi napsali na adresu uvedenou v internetové podobě knihy http://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn/index.html a několika osobních rozhovorů.

(J. B.) Vaše kniha mne inspiruje. Dočetl jsem knihu poprvé a začínám číst podruhé. Je to fakt dobrý a upřímný.


(A.. V.) Je opravdu co číst a nad čím se zamýšlet.


(D. Š.) To, čeho se týká vaše kniha (mimochodem její internetová podoba je dokonalá), je předmětem zájmu několika z nás, takže mám zájem s Vámi dál komunikovat, stojíte-li o to také.


(V. Z.) Přečetla jsem znovu a pozorně Vaši knihu. Je nádherná a dává mně odpověď na všechny otázky. Tuto knihu jsem měla číst už dávno. Neúnavně jsem hledala vhodnou literaturu a odpovědi na své otázky... Někde jsem sehnala knihu od Freuda: Lidské srdce.. četla jsem Plzáka, vše, co se dalo v knihovně půjčit, abych nalezla odpovědi na své PROČ... Nenašla jsem a stále bloudila dokola. A stále se mi zdály sny, každý den a nebyl nikdo, kdo by mi je vyložil. Dostala jsem od někoho starý snář, ovšem ten je k smíchu... Ten, kdo se o tyto problémy zajímá, musí uznat, že jste napsal "nadčasové dílo". Je krásné.


(S. G.) Srdečně děkuji za to, že jste přivedl mou pozornost k Vaší knize.


(J. N.) Přečetl jsem si pouze úvod a vůbec jsem se nerozpakoval si o knihu napsat. Kdyby mé vzdělání bylo na takové úrovni jako Vaše, tak by můj úvod byl Vaší kopií . Také jsem tomuto studiu věnoval třicet let života a každé slovo ve Vaší knize je pravdivé, opodstatněné i prožité. Tato realita ovšem není pro dav, ale pomalu k těmto Pravdám se dopracovává i věda, což je možné si všimnout z pořadu " Nadpřirozené divy", kde se tomuto tématu přiblížila, a domnívám se, že si toho ani nevšimla.


(P. & t.) Dobry den, so zaujmom sme si vašu stránku pozreli, je informačně velmi hodnotná. Želáme veľa uspechov!


(J. M.) Moc zajímavé, určitě ukázky zveřejním na svých stránkách s odkazem na kompletní knihu.


(V. Č.) Stránky jsem zběžně zhlédl a musím říct, že obdivuji obrovské množství informací a přehledný design. Velice se mi líbily. Děkuji, tyto stránky doporučím svým přátelům. Drobná kritika - ten podtitulek "psychologická duchovní cesta" mi přijde strašně kýčovitý, myslím, že řadu lidí rovnou odpudí.


Ohlas (šéfredaktor významného českého časopisu zabývajícího se psychologií):
Obdržel jsem od Vás nabídku a Vaši knihu si se zvědavostí stáhl z internetu a přečetl. Bohužel jsem ji neshledal zajímavou ani objevnou v žádném směru a rozhodně ji nikomu nemohu doporučit k četbě. Mohu Vás ujistit, že pro naprostou většinu odborné psychologické veřejnosti má Váš spis nulovou hodnotu. Na Vašem místě bych volný čas v příštích deseti letech zcela jistě věnoval nějaké smysluplnější a bohulibější činnosti než "výzkumu" nevědomí a sepisování podobných manuskriptů. Nepřeji si však, abyste mou odpověď kdekoli publikoval. Tím neodmítám nést odpovědnost, jen bych se styděl, kdyby se mé jméno objevilo v jakékoli souvislosti ve vaší knize. Stejně tak bych nechtěl, aby mé názory (byť negativní) byly uveřejněny například v publikacích, které vydávají neonacisté apod. Musím vás ujistit, že jste psychicky velmi nestabilní osobnost a měl byste vyhledat odbornou psychiatrickou či psychologickou pomoc. (Výpis nejdůležitějších myšlenek ze tří dopisů - neupraveno)
Odpověď: Nádherná ukázka akademické nadřazenosti, která nehodlá poslouchat rady a zkušenosti těch zdola, přestože vnitřní mystické zkušenosti dalece přesahují jejich učenost. Drtivá většina psychologů a psychiatrů zařazuje mystické prožitky do kategorie psychopatologických nemocí. K mému údivu jsou k prohlédnuvším lidem a jejich hlubokým prožitkům přiřazovány nemoci jako náhlé ochrnutí týlní míchy (svatý Pavel a jeho vidění na cestě do Damašku), hysterie a deprese (svatá Terezie), dědičná zatíženost a nervová předrážděnost (svatý František z Assisi), epilepsie (prorok Mohamed i apoštol Pavel). Vševědoucí psychologové (a zejména příznivci tzv. redukcionismu), kteří nás bez uzardění "krmí" svými materialistickými blufy, si osvojují jediný správný názor a Ti, kteří nestojí v řadě, jsou lidé určení k likvidaci (prozatím jen prostřednictvím stejných psychologů a psychiatrů). Však později takový názor přerůstá v diktátorské manýry a od nich není daleko k zvěrstvům, které si ještě mnozí pamatují z komunistických a nacistických lágrů. Samozřejmě pan šéfredaktor nemůže za svá slova, neboť byl v tomto duchu po celý život vychováván a prozatím se nedokázal materialistickému diktátu vzepřít. Však na tomto zářném příkladu chci všem ukázat nebezpečí takových malých diktátorů, pro něž je jiný názor nepřítelem. Takových diktátorů jsou tisíce, potkáváme je na pracovištích, v úřadech, nemocnicích i v kostelech. Jen otevřené oči a srdce nám dá možnost rozpoznat jejich bezohlednost, zášť, touhu ovládat i jejich velikášské cíle.
Je smutné, že duchovní pokrok a touha po sebezdokonalování je pro pana šéfredaktora na stejné "nepřátelské" úrovni jako neonacismus, ale to je jeho problém, se kterým se bude v blízké budoucnosti setkávat. Až se začne současná civilizace v blízké světové válce hroutit, až začnou kolabovat finanční systémy tohoto světa, až budeme připravováni o technické vymoženosti, až příroda odpoví apokalyptickými údery na nekonečné ničení planety lidským egoismem, až z miliard lidské populace zbudou jen miliony, tak snad uvěří, že duchovní přístup k životu je jedinou možnou formou trvalé existence v souladu s přírodou a Bohem. Hledím-li na svět, pak jednoznačně vidím, že opomíjení duchovního rozměru života vede k frustraci. Odtržení od duchovních tradic vytvořilo "existenciální vakuum", v němž se tak dobře daří pocitům vykořeněnosti a beznaděje.
Závěrem musím slovutného pana šéfredaktora zklamat, dalších deset let, pokud mi Bůh umožní je žít, budu věnovat hlavně duchovnímu pokroku a zvěstování myšlenek nenásilí, soucitu a lásky všem slyšícím lidem. Cizí je mi touha po bohatství, po moci, po smyslových potěšeních tohoto světa a snad právě proto mne v budoucnosti mnozí budou pokládat za svého úhlavního nepřítele. Budu se za pana šéfredaktora modlit, aby našel cestu ke svému srdci a k pravdě. Pevně věřím, že jednou objeví cestu k poznání své pravé podstaty, cestu, kterou popisují mnohé duchovní texty a kterou jsem si s Milostí Boží dovolil popsat i já.
Licenční ujednání:
Uvedená kniha "Tajemství řádu nevědomí"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2002, 2003 by Jaromír MEDO